ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561กดที่ภาพเพื่อชมปฏิทินการรับนักเรียนที่ภาพใหญ่ขึ้น


จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 19 - 28 มีนาคม 2561
เปิดระบบกรอกข้อมูลออนไลน์ 20 - 28 มีนาคม 2561

     
รู้จักกับโรงเรียนมหาวชิราวุธให้มากยิ่งขึ้น กดที่นี่
รางวัลความสำเร็จ ปีการศึกษา 2560 กดที่นี่
 
     

   
 
   
   
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษา (SMA) โดยการสนับสนุนของอบจ.สงขลา >> กดที่นี่


ขั้นตอนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ SMA >> กดที่นี่


ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและภาษา (SMA)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> กดที่นี่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> กดที่นี่

 
       
 
   
   
   
 
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านภาษาอังกฤษ (EGL) >> กดที่นี่


ขั้นตอนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ EGL >> กดที่นี่ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านภาษาอังกฤษ (EGL)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> กดที่นี่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >> กดที่นี่   
 
 
ที่อยู่
เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
แผนที่โรงเรียน > click
Website โรงเรียนมหาวชิราวุธ
Facebook โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ช่อง Youtube MVSK TV
ติดต่อ
Tel : 074-311006 
Fax : 074-326107
     
Copyright (C) 2015 MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL All rights reserved.