อ่านรายละเอียดประกาศ เรื่อง การสอบ ม.ว.Pretest >> ที่นี่  
 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.ว.Pretest 2560
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.
อ่านรายละเอียด >> กดที่นี่

นักเรียนที่ได้คะแนนทุกวิชา รวมกันสูงสุด อันดับที่ 1 - 5
หากสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ทางโรงเรียนจะสนับสนุนทุนการศึกษา
คนละ 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนที่และแผนผังโรงเรียน >> กดที่นี่

 
 
 
   
 
อ่านรายละเอียดกิจกรรมสำหรับชั้น ป.6 >> ที่นี่
 
 
อ่านรายละเอียดกิจกรรมสำหรับชั้น ม.3 รร.มหาวชิราวุธ >> ที่นี่  
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
เพชร SMA มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2
ชั้น ป.6 >> กดที่นี่
ชั้น ม.3 >> กดที่นี่

................................................................................................................................
ขอเปลี่ยนสถานที่รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นหอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ
................................................................................................................................
ตารางกิจกรรมค่าย Intensive Course
โครงการเพชร SMA มหาวชิราวุธ และโครงการ EGL Fly High
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา >> กดที่นี่


 
     
อ่านรายละเอียดกิจกรรมสำหรับชั้น ป.6 >> ที่นี่
 
อ่านรายละเอียดกิจกรรมสำหรับชั้น ม.3 รร.มหาวชิราวุธ >> ที่นี่  
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
EGL FLY HIGH ครั้งที่ 2
ชั้น ป.6 >> กดที่นี่
ชั้น ม.3 >> กดที่นี่

................................................................................................................................
ขอเปลี่ยนสถานที่รายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นหอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ
................................................................................................................................
ตารางกิจกรรมค่าย Intensive Course
โครงการเพชร SMA มหาวชิราวุธ และโครงการ EGL Fly High
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนมหาว
ชิราวุธ จังหวัดสงขลา >> กดที่นี่


 
 
 
ที่อยู่
เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
แผนที่โรงเรียน > click
Website โรงเรียนมหาวชิราวุธ
Facebook โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ช่อง Youtube MVSK TV
ติดต่อ
Tel : 074-311006 
Fax : 074-326107
     
Copyright (C) 2015 MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL All rights reserved.