20-24 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
  อ่านรายละเอียด >> ประกาศ การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMA
ม.1 สอบวันที่ 4 มีนาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 9 มีนาคม 2560
ม.4 สอบวันที่ 5 มีนาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม 2560
 
 
20-24 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
  อ่านรายละเอียด >> ประกาศ การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EGL
ม.1 สอบวันที่ 4 มีนาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 9 มีนาคม 2560
ม.4 สอบวันที่ 5 มีนาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม 2560
   
 
       
ประกาศ เรื่อง การสอบ "ม.ว. Pretest" ประจำปีการศึกษา 2559 >> อ่านรายละเอียด
ขอให้ผู้สมัครสอบเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลในการสอบ >> ผู้สมัครสอบเข้าสู่ระบบ
หลักฐานที่ใช้ในการสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ และตารางสอบ >> อ่านรายละเอียด
ห้องสอบ >> อ่านรายละเอียด
แผนผังที่นั่งสอบ อาคารเรียน 3, 4, 6 >> อ่านรายละเอียด แผนผังห้องสอบ หอประชุมเปรม >> อ่านรายละเอียด
 
     
 
 
     
  อ่านรายละเอียด ป.6
อ่านรายละเอียด ม.3
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร SMA ป.6 >> โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร SMA ม.3 >> โหลดเอกสาร
 
 
     
 
 
     
อ่านรายละเอียด ป.6
อ่านรายละเอียด ม.3
    ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร EGL Fly High ป.6 >> โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร EGL Fly High ม.3 >> โหลดเอกสาร
 
 
 
ที่อยู่
เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
แผนที่โรงเรียน > click
Website โรงเรียนมหาวชิราวุธ
Facebook โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ช่อง Youtube MVSK TV
ติดต่อ
Tel : 074-311006 
Fax : 074-326107
     
Copyright (C) 2015 MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL All rights reserved.