นักเรียนสามารถตรวจสอบ
คะแนนรายบุคคล
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2560
  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA)
>>อ่านรายชื่อที่สอบได้ SMA
ม.1 l ม.4
 
 
นักเรียนสามารถตรวจสอบ
คะแนนรายบุคคล
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ได้ในวันที่ 11 มีนาคม 2560
  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (EGL)
>> อ่านรายชื่อที่สอบได้ EGL
ม.1 l ม.4
   
 
       
ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญนักเรียนตามรายชื่อ >> อ่านรายชื่อ
ที่ได้คะแนนสูงสุด รวม 5 รายวิชา ในการสอบ ม.ว. Pretest รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
และเชิญนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ในแต่ละวิชา รับเกียรติบัตร ณ ห้องร่มเมา อาคารเรียน 1
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เวลา 08.00 - 09.00 น.

 
     
 
 
     
  อ่านรายละเอียด ป.6
อ่านรายละเอียด ม.3
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร SMA ป.6 >> โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร SMA ม.3 >> โหลดเอกสาร
 
 
     
 
 
     
อ่านรายละเอียด ป.6
อ่านรายละเอียด ม.3
    ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร EGL Fly High ป.6 >> โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เพชร EGL Fly High ม.3 >> โหลดเอกสาร
 
 
 
ที่อยู่
เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
แผนที่โรงเรียน > click
Website โรงเรียนมหาวชิราวุธ
Facebook โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ช่อง Youtube MVSK TV
ติดต่อ
Tel : 074-311006 
Fax : 074-326107
     
Copyright (C) 2015 MAHAVAJIRAVUDH CHANGWATSONGKHLA SCHOOL All rights reserved.